Problem:

Vi har tidligere hatt ballepresser fra Polar Miljø, og har egentlig vært fornøyd med det. Men i forbindelse med flytting til nye lokaler gjorde vi en komplett kostnadsanalyse sammen med Polar Miljø, og fant ut at vi kunne spare mye med andre løsninger

Løsning:

Komprimatorer, hvorav én med en løfteanordning, for å effektivisere drift og avfallshåndtering. Komprimatorne ble tilpasset de nye lokalene i både praktisk utforming og utseende.

For at vi skal kunne produsere effektivt kan vi nå samle opp kapp og andre ting i store avfallbeholdere som vi triller ut til komprimatorne. Der har vi fått innstallert en løfteanordning slik at hele beholdere tømmes effektiv, uten særlig fysisk arbeid. Dette i kombinasjon med færre tømminger har hatt stor effekt på hvor effektivt. I tillegg er det nå aldri rot eller søl der vi har komprimatorer, og bygget som helhet ser rent, ryddig og profesjonelt ut for alle som er innom. Komprimatorne fra Polar Miljø har rett og slett forbedret effektiviteten drastisk OG bidratt til at vi fremstår enda bedre for våre kunder.