Polar AUTO ballepresse

Strautman BaleTainer

Kategori:

Beskrivelse

Polar fullautomatisk ballepresse komprimerer papir, pappemballasje, plastfilm, og plastflasker (PET)

En automatisk ballepresse som er sikker i drift og enkel i bruk

Skriv inn innhold her
All type drift som har papp eller plastavfall. For eksempel detaljhandel, kjøpesenter, verksted, kiosk, lager, logistikk eller andre som håndterer mye avfall.
For papir, papp, plast og PET