Strautmann-AutoLoadBaler

Polar AUTO ballepresse

Strautman BaleTainer

Polar fullautomatisk ballepresse komprimerer papir, pappemballasje, plastfilm, og plastflasker (PET)

En automatisk ballepresse som er sikker i drift og enkel i bruk

All type drift som har papp eller plastavfall. For eksempel detaljhandel, kjøpesenter, verksted, kiosk, lager, logistikk eller andre som håndterer mye avfall.
For papir, papp, plast og PET

Interessert?