For mange bedrifter er avfallshåndtering et nødvendig onde som koster både tid, penger og frustrasjon. Ved å erstatte de tradisjonelle containerne med komprimator vil du frigjøre ressurser, samtidig som du reduserer kostnader. Men er det mest lønnsomt å eie eller leie en avfallskomrpimator? For de aller fleste vil det faktisk lønne seg å leie – her får du de viktigste grunnene.

1. Du slipper en stor engangskostnad

Enkel finansiering er en av de viktigste fordelene med å leie kontra å eie en komprimator. Med en moderat, månedlig leieutgift kan komprimatoren gå på driftsbudsjettet, fremfor en større utgiftspost på investeringsbudsjettet. Du slipper lange beslutningsveier og styrebehandling, og hele prosessen oppleves som både enklere og mer effektiv.

2. Service og vedlikehold

Ved leie slipper du å bekymre deg for komprimatorer som ikke fungerer eller søppel som flyter. En god leieavtale skal sørge for at du som kunde unngår lang nedetid eller uforutsette utgifter i forbindelse med service, reparasjon eller vedlikehold. Med jevnlig service og vedlikehold inkludert i leieavtalen får du forutsigbarhet, en maskin som fungerer som den skal – men ikke minst erfarne servicefolk som kommer kjapt og som virkelig vet hva de driver med om det skulle dukke opp problemer underveis.

Å leie en komprimator er den beste løsningen for de aller fleste.

3. Fleksibilitet

Hvor mye har din bedrift endret seg det siste året? Hva med de siste tre? Endringstakten i samfunnet er raskere enn noen gang, og sannsynligheten for at driften får andre rammer eller behov i løpet av de neste årene er ganske stor. Det kan påvirke hva du tilbyr, i hvilken skala du tilbyr det, hvor du tilbyr det fra eller endrede lover og regler for drift og avfallshåndtering.

Med en leieavtale har du trygghet i fleksibilitet, og du har støtte til å kunne snu deg raskt. Dersom du må opp- eller nedskalere, flytte, endre antall fraksjoner du sorterer, eller du rett og slett ikke produserer en type avfall lenger – da fikses det uten problem. Du slipper å måtte håndtere kjøp, salg eller flytting av maskiner på egenhånd, og du har en rådgiver i ryggen som til enhver tid er oppdatert på gjeldende krav, lover og forskrifter. Med en leieavtale som fleksibelt tilpasses dine behov, sparer du deg for mye merarbeid.

Polar Mijø sørger for årlig service og vedlikehold av maskiner og utstyr slik at det til en hver tid er i topp stand.

Husk at!

Med én fast månedlig kostnad for leie, service, vedlikehold og renovasjon kan du ha hvilepuls og vite at du slipper store uventede kostander knyttet til avfallshåndteringen i din bedrift.

4. Forutsigbarhet

Avfallshåndtering er for de fleste noe som bare må gjøres, og som hører med til driften. Det kan føre til merarbeid, uforutsette kostnader og unødvendig tidsbruk blant de ansatte. Samtidig vil man unngå rot og søl, lukt, støy eller avfall som flyter, og som ikke gir et godt inntrykk for kundene som kommer innom. Dessverre er det ikke noe vi kan gjøre for å fjerne denne utgiftsposten og arbeidsoppgaven helt for deg, men vi vet at ved å leie en komprimator vil du redusere både utgiftene og de ekstra kjipe arbeidsoppgavene.

Med forutsigbarhet og trygghet både i daglig drift, og dersom noe uforutsett skulle oppstå, vil en leieavtale på denne type av større maskiner og utstyr gi enormt mye mer fleksibilitet og handlingsrom – og sannsynligvis en langt mer effektiv drift.

Nysgjerrig på hvordan du kan effektivisere avfallshåndtering og drift, og samtidig oppnå rene og ryddige avfallsområder? Prøv Polarkalkulatoren eller kontakt oss for en fullstendig og uforpliktende lønnsomhetsanalyse. Vi har også fornøydgaranti, som gir deg som kunde en rekke gode fordeler.

 

KONTAKT OSS

Sammen finner vi løsningen for smartere avfallshåndtering i din bedrift.
Med Polar Miljø sparer du deg for unødvendig tidsbruk, kostnader, rot og massevis av frustrasjon.